Våra sponsorer och partner

I bolaget Edris Idé AB erbjuder jag, Karl-Erik Edris, diverse tjänster på utbildningsområdet för privat och offentlig verksamhet, t.ex. föreläsningar i olika ledarskapsfrågor och andra ämnen som jag har berört i mina hittills sju böcker. Jag bedriver också mentor- och coachverksamhet för ledare som söker ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna.

Dessutom är jag spelledare för ett spel som heter Game of Life. Detta spel är ett utomordentligt kraftfullt och flexibelt instrument som kan användas för personlig utveckling, grupputveckling och teambuilding samt som stöd i beslutsfattande och strategiutveckling.

Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja människors möjlighet att ta fria initiativ. De berikar vårt samhälle i form av ett bredare utbud av bland annat vårdformer, pedagogiska metoder och konstnärliga uttryck. Vi ser pengar som ett socialt medium som ska underlätta människors samarbete. Vi har allmännytta och medlemsnytta som vår främsta drivkraft.

Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vi ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde.

Alla lån och krediter till verksamheter och företag publiceras minst en gång per år. Publiceringen kan också tjäna som inspiration för människor som vill ta initiativ. På det sättet vill vi skapa konkret mening och sammanhang kring pengar.

Ekobanken är en medlemsbank. En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid.

Eva Rydberg är en välkänd nöjesprofil som roat oss i närmare 40 år – i filmer, TV-serier och på scener runt om i landet. Fredriksdalsteatern i Helsingborg har under många år varit en omtyckt institution i sommar-Sverige. Det var under Nils Poppes 28 år på Fredriksdal som teatern blev riksbekant. 1994 tog Eva Rydberg över tillsammans med sin man Tony Johansson.

Läs mer om Eva Rydberg och Fredriksdalstetatern här.

Hillesgårdsakademin stödjer ledare att utveckla en personlig mognad som gör ett tillitsbaserat ledarskap möjligt. Ett ledarskap som bygger på och frigör gruppens kraft och framtidsmottagliga kreativitet. Vi erbjuder olika former av utbildningar, seminarier, konferenser etc. samt konsulttjänster om ledarskap och organisation.

Linder Kultur & Kommunikation AB gör så att dina målgrupper förstår det du vill säga, på webben och i nyhetsbrev, trycksaker och andra kanaler. Vi hjälper dig att utveckla ett effektivt kommunikationsarbete, och vi bygger kommunikativa webbplatser. Förutom detta erbjuder vi också musikaliska upplevelser inom en rad olika genrer, med sång och kontrabas.

Logotyp RK Laurens

RK Lauréns AB är ett familjeföretag med ett tiotal medarbetare. Vi arbetar med löner, redovisning, skatter och fastighetsförvaltning för ett trettiotal ideella stiftelser inom vård, omsorg och skola. Stiftelsernas ändamål, som i de flesta fall handlar om att bistå människor med olika former av funktionshinder, ger oss mening och engagemang i arbetet. Vi står nära verksamheterna och kan därför också hjälpa dem med sådant som till exempel ledarstöd, förhandlingar, framtidsplanering, byggprojekt och så vidare. Vi har även en del redovisningsuppdrag för helt vanliga företag.

Logotyp Thinge

Janeth Andersson och THINGE agerar processledare och samskapare för hållbar utveckling.  I det mänskliga mellanrummen mellan det jordnära och det tydliga erbjuds och skapas rådgivning och medvetande.

Partner

Att vara partner till Hillesgårdspriset kan ta sig olika uttryck. Kontakta oss på 070-378 12 91 eller kontakt@hillesgardspriset.se om du också vill bli partner!

Det är lika bra att säga det med en gång: vill du jobba med en reklambyrå som syns i vimlet vid Stureplan och helst bygger monument över sig själva, så ska du inte komma till oss.

Vill du däremot jobba med en entusiastisk, jordnära och professionell kommunikationsbyrå som hittar fungerande och kreativa lösningar för din marknadskommunikation, då har du kommit helt rätt. Läs mer om BERG här.

Hillesgården vill vara en själens oas och en källa till välbefinnande och livsglädje. Kom hit som du är för att stärka din hälsa eller få lite avkoppling - eller kanske inspiration, reflektion och självinsikt! Vi välkomnar också människor att ta del av gemenskapen och glädjen i ett prestigefritt arbete i grupp.

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.