Om oss

Ett hjärta för medmänsklighet

Hillesgårdspriset har bestått av en penningsumma på 50 000 kronor samt ett glashjärta, formgivet av glaskonstnären Karin Hassle. Det är blåst av hennes kollega och vän Mäster John Vesanen.

Karin Hassle arbetar med konstglas. Hon finner sin inspiration i naturen som omger henne; i närhet till växter, djur och andra varelser. Varje föremål hon skapar bär på ett eget budskap. Det hjärta hon skapat för Hillesgårdspriset rymmer verkligen Hillesgårdsprisets inspiration och ändamål.

Foto: Felipe Morales, PMAGI AB

Vad är Hillesgårdspriset?

Tanken bakom Hillesgårdspriset har varit enkel. Vi vet alla att människan kan åstadkomma både storartade kärleksgärningar och den mest vedervärdiga ondska. Det går en stridslinje inom oss alla där vi kan ta ställning för om vi vill forma våra liv efter våra bättre sidor, eller om våra sämre sidor ska ta över.

Detta är en maktkamp mellan gott och ont, mellan vårt samvete och våra egoistiska instinkter, som ingen kommer undan. Men det är en maktkamp som det goda i oss kan vinna! Visst är människan på många sätt kluven, men hennes djupaste och sanna natur fungerar som en inre port på glänt för alla som vill få stöd för att gå kärlekens och medmänsklighetens väg.

Hillesgårdspriset har velat inspirera genom goda exempel, samt lyfta fram och belöna olika uttryck för kärlek och medmänsklighet. 

Vi har också velat påminna om att även om mänsklighetens sämre sidor uppvisas i praktiken och exponeras flitigt i media så bär vi alla inom oss en mäktig hjärtats makt till godhet och kärlek. En makt som inte bara har betydelse i det lilla personliga livet, utan som har kraft att i grunden påverka samhällsutvecklingen i en konstruktiv riktning.

Genom åren har olika aspekter och uttryck för kärlek och medmänsklighet lyfts fram. Ibland har mod varit det dominerande, ibland den upprättande medkänslan och förståelsen, eller gärningar som visar förlåtelsens befriande kraft.

Stiftelse bakom priset

Hillesgårdspriset delades ut varje år under perioden 2006-2023. Under de första tio åren stod Stiftelsen Hilarion för utdelningen, en stiftelse vars långsiktiga mål är att genom olika verksamheter lyfta fram och visa på kärlekens samhällsomdanande kraft. Som ett led i detta arbete instiftades Hillesgårdspriset för medmänsklighet.

År 2015 bildades den likaledes politiskt och religiöst obundna Stiftelsen Hillesgårdspriset som en fristående stiftelse vars enda syfte var att dela ut Hillesgårdspriset. Stiftelsen har inga privata ägarintressen, och har skött utdelningen av priset under perioden 2016-2023.

Bristande ekonomiska resurser har dock nödvändiggjort beslutet att låta verksamheten tills vidare vara vilande.

 

Kontakt

E-post: kontakt(a)hillesgardspriset.se

Telefon: 070-378 12 91

Postadress: Stiftelsen Hillesgårdspriset, Hillesgården 4452, 264 94 Klippan.

Organisationsnummer: 802478-7635