Om oss

 

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill nominera pristagare eller om du vill bli sponsor!

 

Kontakt

E-post: kontakt(a)hillesgardspriset.se

Telefon: 070-378 12 91

Swish: 123 137 66 80
Bankgiro: 449-1528
Plusgiro: 76 35 11-3

Postadress: Stiftelsen Hillesgårdspriset, Hillesgården 4452, 264 94 Klippan.

Organisationsnummer: 802478-7635

Vi finns på Facebook och Instagram.

Ett hjärta för medmänsklighet

Hillesgårdspriset består förutom av en penningsumma på 50 000 kronor också av ett glashjärta, formgivet av glaskonstnären Karin Hassle. Det är blåst av hennes kollega och vän Mäster John Vesanen.

Karin Hassle arbetar med konstglas. Hon finner sin inspiration i naturen som omger henne; i närhet till växter, djur och andra varelser. Varje föremål hon skapar bär på ett eget budskap. Det hjärta hon skapat för Hillesgårdspriset rymmer verkligen Hillesgårdsprisets inspiration och ändamål.

Foto: Felipe Morales, PMAGI AB

Vad är Hillesgårdspriset?

Tanken bakom Hillesgårdspriset är enkel. Vi vet alla att människan kan åstadkomma både storartade kärleksgärningar och den mest vedervärdiga ondska. Det går en stridslinje inom oss alla där vi kan ta ställning för om vi vill forma våra liv efter våra bättre sidor, eller om våra sämre sidor ska ta över.

Detta är en maktkamp mellan gott och ont, mellan vårt samvete och våra egoistiska instinkter, som ingen kommer undan. Men det är en maktkamp som det goda i oss kan vinna! Visst är människan på många sätt kluven, men hennes djupaste och sanna natur fungerar som en inre port på glänt för alla som vill få stöd för att gå kärlekens och medmänsklighetens väg.

Hillesgårdspriset är alltså tänkt att spela en roll i denna maktkamp genom att lyfta fram och belöna olika uttryck för kärlek och medmänsklighet. Det handlar om de goda exemplens inspirerande makt.

Med priset vill vi också påminna om att även om mänsklighetens sämre sidor uppvisas i praktiken och exponeras flitigt i media så bär vi alla inom oss en mäktig hjärtats makt till godhet och kärlek. En makt som inte bara har betydelse i det lilla personliga livet, utan som har kraft att i grunden påverka samhällsutvecklingen i en konstruktiv riktning.

Sedan är det självklart att de prisvärda uttrycken för kärlek och medmänsklighet har lite olika tyngdpunkter. Och det påverkar hur prisjuryn tänker. Ibland är det till exempel mod som dominerar, ibland är det den upprättande medkänslan och förståelsen, och i andra fall är det kanske gärningar som visar förlåtelsens mäktiga befriande kraft. I ytterligare andra fall kan det vara ett framsynt och medmänskligt ledarskap som behöver lyftas fram. Eller det kanske är ett forskningsprojekt som försöker fördjupa insikten om människan sanna natur som bör uppmärksammas.

Har du en idé om vem som borde få Hillesgårdspriset, skicka gärna in din nominering!

Bakgrund och styrelse

Hillesgårdspriset har delats ut varje år sedan 2006 av Stiftelsen Hilarion, vars långsiktiga mål är att utveckla ett förebildssamhälle som visar kärlekens samhällsomdanande kraft. Som ett led i arbetet för detta mål instiftades Hillesgårdspriset för medmänsklighet.

År 2015 bildades Stiftelsen Hillesgårdspriset som en fristående stiftelse vars enda syfte är att dela ut Hillesgårdspriset. Stiftelsen är, enligt svensk lag, en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för medmänsklighet.

Det finns inga privata ägarintressen i Stiftelsen Hillesgårdspriset, och avkastningen på stiftelsens kapital kommer endast att användas för att främja stiftelsens ändamål och syfte, vilket är att dela ut Hillesgårdspriset.

Styrelse för Stiftelsen Hillesgårdspriset

Fredrik Lidman, ordförande

Karl-Erik Edris

Karin Håkansson

Annika Laurén

Harry Lepistö

Greger Sjögren