Ett pris för medmänsklighet

Pristagare 2022: Nicolas Lunabba

Helamalmö är en organisation som visar att det går att bidra till omfattande positiv förändring i stor skala på kort tid. De verkar över hela Malmö, och har sin mötesplats på Nydala. Nicolas Lunabba har byggt upp Helamalmö i samverkan med ett antal kollegor, och han drivs av både kärlek och ilska. En drivkraft är ilskan mot att barns rättigheter och behov ständigt ignoreras. En annan är insikten att barn och unga måste mötas med en stor famn och känna sig sedda och inkluderade.

Mer om Nicolas Lunabba och våra andra pristagare

Innerliga samtal med pristagarna

I samband med prisutdelningen genomför vi ett reflekterande panelsamtal, där pristagaren öppnar sig om sina drivkrafter och sina tankar kring att leva så att medmänskligheten kan öka. 

Se de filmade panelsamtalen

Bidra till priset

Det här priset finansieras helt och hållet av människors donationer. Var med och stötta medmänskligheten i världen! Vi tar tacksamt emot både stora och små gåvor.

Bidra nu

Föreslå pristagare

Nominera den person eller den verksamhet du tycker ska få Hillesgårdspriset för medmänsklighet. Vi tar emot förslag året runt. En jury behandlar alla förslag och beslutar om pristagare. Nominera nu

Stiftelsen Hillesgårdspriset har en mission. Vi vill stärka tilltron till att människans kärleksfulla sidor har en avgörande betydelse för en konstruktiv framtida samhällsutveckling.

Stiftelsen Hillesgårdspriset lyfter därför fram och belönar insatser och arbete som görs för att öka medmänsklighetens inflytande i världen.