Ett pris för medmänsklighet

Pristagare 2021: Jonna Bornemark

Hon för en intensiv kamp för att återupprätta omdömet, Jonna Bornemark. Hon är filosofen som i böcker, föreläsningar och Sommar-prat visat hur orimligt det är att låta jobben i den offentliga sektorn styras av mätbarhetshets, i stället för att lita till människor och deras kunskap och empati.

Mer om Jonna Bornemark och våra andra pristagare

Innerliga samtal med pristagarna

I samband med prisutdelningen genomför vi ett reflekterande panelsamtal, där pristagaren öppnar sig om sina drivkrafter och sina tankar kring att leva så att medmänskligheten kan öka. 

Se de filmade panelsamtalen

Bidra till priset

Det här priset finansieras helt och hållet av människors donationer. Var med och stötta medmänskligheten i världen! Vi tar tacksamt emot både stora och små gåvor.

Bidra nu

Föreslå pristagare

Nominera den person eller den verksamhet du tycker ska få Hillesgårdspriset för medmänsklighet. Vi tar emot förslag året runt. En jury behandlar alla förslag och beslutar om pristagare. Nominera nu

Stiftelsen Hillesgårdspriset har en mission. Vi vill stärka tilltron till att människans kärleksfulla sidor har en avgörande betydelse för en konstruktiv framtida samhällsutveckling.

Stiftelsen Hillesgårdspriset lyfter därför fram och belönar insatser och arbete som görs för att öka medmänsklighetens inflytande i världen.