Ett pris för medmänsklighet

Pristagare 2023: Lasse "Brandmannen" Gustavson

Årets pristagare var ytterst nära döden efter en mycket allvarlig brandolycka som han överlevde mot alla odds. De insikter om livet och människans inre kraft som han fick under den långa tidsperioden när han låg i koma handlar om att alla kan leva sina liv mera fullt ut och att det går att finna sitt inre hopp och sin starka, inre kraft. Detta är teman som finns med i hans föreläsningar i flera länder.

Mer om Lasse "Brandmannen" Gustavson och våra andra pristagare

Innerliga samtal med pristagarna

I samband med prisutdelningen genomför vi ett reflekterande panelsamtal, där pristagaren öppnar sig om sina drivkrafter och sina tankar kring att leva så att medmänskligheten kan öka. 

Se de filmade panelsamtalen

Bidra till priset

Det här priset finansieras helt och hållet av människors donationer. Var med och stötta medmänskligheten i världen! Vi tar tacksamt emot både stora och små gåvor.

Bidra nu

Föreslå pristagare

Nominera den person eller den verksamhet du tycker ska få Hillesgårdspriset för medmänsklighet. Vi tar emot förslag året runt. En jury behandlar alla förslag och beslutar om pristagare. Nominera nu

Stiftelsen Hillesgårdspriset har en mission. Vi vill stärka tilltron till att människans kärleksfulla sidor har en avgörande betydelse för en konstruktiv framtida samhällsutveckling.

Stiftelsen Hillesgårdspriset lyfter därför fram och belönar insatser och arbete som görs för att öka medmänsklighetens inflytande i världen.