Pristagare

 

Hillesgårdspriset delades ut under åren 2006-2023 till personer och verksamheter som har omsatt kärlek och medmänsklighet i praktiken.

Här hittar du alla pristagare! 

 

Mer om varje pristagare

Sedan 2016 finns för varje pristagare dels en film från prisutdelningen där Karl-Erik Edris utvecklar och fördjupar tankarna bakom prismotiveringen, dels en film från ett panelsamtal med pristagaren.

2023

Lasse "Brandmannen" Gustavson överlevde mirakulöst en mycket allvarlig brandolycka 1981, och lyckades efter oräkneliga operationer och massor av träning ta sig tillbaka till ett aktivt liv. Han kallar tragedin för sin nära-livet-upplevelse, eftersom han hade en stark ljusupplevelse när han låg i koma, som gav honom hopp och en stark inre kraft, som han i dag förmedlar till andra.

Juryn för Hillesgårdspriset skriver så här i sin prismotivering "Han har bokstavligen stått inför förintelse genom eld och vågat möta den yttersta rädslan och smärtan. Detta öppnade portarna till en inre visdom som gjort att han med en unik trovärdighet och närvaro i många år kunnat oförtrutet och ödmjukt skänka tröst, hopp och inspirerat livsmod. Och därigenom påminner han också oss alla om vilka skatter som finns förborgade i människohjärtat."

 

”Tvärstopp, transformation och nytt hopp" Med Lasse "Brandmannen" Gustavson i podden I fjärilens tid.

2022

Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö, som arbetar för ett socialt hållbart samhälle genom att göra sociala insatser för människor i utsatta områden. För detta får han 2022 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod.

Helamalmö började för drygt 20 år sedan med bland annat basket för ungdomar, och är sedan några år tillbaka en egen organisation. De verkar över hela Malmö men har sin mötesplats på Nydala där de arbetar områdesövergripande med riktade sociala insatser.

 

”Att vända ilska till medkännande passion" Med Nicolas Lunabba, Helamalmö, i podden I fjärilens tid.

Foto: Erik Malmborg

2021

Jonna Bornemark främjar verklig samverkan mellan människor. Med hjärna och hjärta, mod och empati betonar hon känslans, intuitionens och omsorgens självklara plats i alla mellanmänskliga förehavanden. Juryns motivering:

"Jonna Bornemark får 2021 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod för att hon med sitt glasklara och stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill utveckla det goda omdöme som krävs för att bygga ett mänskligare samhälle så behövs en renässans för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen och den empatiska känslan för varandra."

 

"Låt världen vara så mycket rikare." Med Jonna Bornemark i podden I fjärilens tid.

Foto: Linnéa Jonasson Bernholm - Appendix Fotografi

2020

Stina Wollter berör och inspirerar många genom sitt medmänskliga tilltal och sin fantastiska förmåga att lyssna in människor i samtal om både livet och döden. Som kroppsaktivist exponerar hon sin kropp som en revolt mot skönhetsindustrins kapitalstarka underminerande av kvinnors självaktning. Juryns motivering:

”Stina Wollter får 2020 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse för att hon möter andra människor med en ödmjuk respektfullhet som hos många inspirerar en tro att deras djupaste känslomässiga sår kan läka så att kärleken och glädjen blir livets centrum.”

Foto: Anna-Lena Ahlström

2019

Björn Natthiko Lindeblad har haft en väg genom livet med flera tvära kast. Först framgångsrik näringslivstopp, därefter 16 år som buddhistmunk i både öst och väst. Efter återkomsten till Sverige har han delat sina tankar och erfarenheter genom föreläsningar, poddar och retreater. Dessutom har han framträtt i radio och TV i många intervjuer och som lyssnarnas val som sommarpratare. Juryns motivering:

”Björn Natthiko Lindeblad tilldelas Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förståelse för att han på ett anspråkslöst och humoristiskt sätt, och med stor och sårbar öppenhet kring sina egna livsbekymmer, når fram med ett enkelt men ändå djupt begrundat budskap om visdom och inre frid som verkligen behövs i vår ytliga och uppstressade tid.”

Foto: Cim Ek

2018

Jeanette Åkerlund var mamma till Ebba, en av dem som omkom vid terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. I en situation där känslan av hat och förbittring hade kunnat bli helt dominerande valde hon ljusets och kärlekens väg framåt. Juryns motivering:

”Jeanette Åkerlund får Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förlåtelse för att hon i en situation där hatets och bitterhetens krafter ständigt kan pocka på utrymme tagit ställning för förlåtelsens och försoningens ljus. Så hedrar hon sin dotter Ebbas minne och påminner oss alla om att livet blir vackrare om vi låter våra bättre sidor få överhanden.”

 

"Från djupaste kris till ny mening." Med Jeanette Åkerlund i podden I fjärilens tid.

Foto: Model House

2017

Stina Balkfors är en eldsjäl som för samman människor i en anda av öppenhet och respekt, och hon är en av grundarna av Tillitsverket. Hennes medkännande förståelse av människan gör att hon kan skapa sammanhang och miljöer där människor i alla åldrar och från olika samhällssektorer kan växa och utvecklas tillsammans. Juryns motivering:

”Stina Balkfors får Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förståelse, för att hon i en tid av villrådighet, missmod och polariserade konflikter inte bara har insett att våra problem är gemensamma, utan hon arbetar också hängivet i praktiken för de gemensamma lösningar som blir uppenbara om vi vågar öppna våra hjärtan och visa den tillit till varandra som följer av att vi i grunden är ett.”

 

"Om att hitta sig själv och sitt framtidsskapande sammanhang." Med Stina Balkfors i podden I fjärilens tid.

Foto: Anders Freudendahl. 

2016

Anders Kompass, tidigare FN-tjänsteman, hade modet att stå upp för sanningen och slå larm när barn for illa, och han stod fast även när han blev utfryst och anklagad av FN-systemet. Juryns motivering:

”Anders Kompass får Hillesgårdspriset för medmänsklighet och mod för att han genom sitt agerande tydligt, kraftfullt och ödmjukt påminner om vad varje människa är mäktig om hon vågar lyssna på sitt samvetsstyrda hjärta.”

 

”Att stå upp för sanningen” Med Anders Kompass i podden I fjärilens tid.

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

2015

Juryns motivering:

Stumpenensemblen tilldelas Hillesgårdspriset för att den genom sin solidaritet och medmänsklighet inger sina utsatta medsystrar och medbröder hopp, och i handling visar att ”ingen är förlorad” och för att den genom sin scenkonst utgör ett viktigt och värdefullt inslag i Helsingborgs kulturliv.”

Hans Polster och Bengt Mangs. Foto: Michael Bohlin.

2014

Juryns motivering:

”Den ideella, oberoende föreningen Värmestugan Helsingborg får Hillesgårdspriset för sin aldrig sinande kamp för de hemlösa, för att dessa stackars utsatta människor ska ha en varm och välkomnande lokal att komma till och slippa vistas utomhus och frysa. Inför vintern 2013 lämnade föreningen tidigt i höstas in en ansökan till Helsingborgs stad om en lokal för sin verksamhet. Ansökan besvarades långt om länge med att erbjuda en dragig och öppen landgång till en nedlagd färjelinje i södra hamnområdet. Dessutom krävde man 3 000 kronor i månadshyra! Det är inte utan att man skäms å Helsingborgs stads vägnar! Juryn för Hillesgårdspriset för medmänsklighet vill av denna anledning med årets pris visa sitt stöd för Värmestugans hedervärda verksamhet för de hemlösa och utsatta i Helsingborg.”

Birgitta Möller och Bertil Johansson. Foto: Michael Bohlin.

2013

Juryns motivering:

Clownronden får Hillesgårdspriset för att de på våra skånska barnkliniker genom sin clownkonst, värme och empati sprider en ofantlig glädje bland sjuka barn och får dem att skratta och för en stund komma bort från sin sjukdomssituation.”

Clownen Bönan (Eva Westerling), verksamhetsledare Kajsa Bramsvik och clownen Dizi (Alice Barte). Foto: Michael Bohlin.

2012

Juryns motivering:

Gert Tornberg får Hillesgårdspriset för att han under decennier ställt upp som stöd för människor med svåra sjukdomar eller som är nära livets slut, för att han utan egen vinning anordnar stödgalor och stödfonder för många behjärtansvärda ändamål, för att han alltid finns där med sin omtänksamhet och generöst ger av sin tid, och för att han helt enkelt är en sann medmänniska.”

Foto: Michael Bohlin.

2011

Juryns motivering:

Föreningen Lågan får Hillesgårdspriset för att den lyckas omsätta goda tankar och idéer till en väl fungerande verksamhet och för att den ser till sina utsatta medmänniskor och ger dem en chans i sann medmänsklig anda.”

Greger Sjögren, greve Carl Johan Bernadotte, Allan Hedman, Gun Schultz, Eva Rydberg samt Eva Thorén. Foto: Michael Bohlin.

2010

Juryns motivering:

”Med valet vill juryn uppmärksamma alla de eldsjälar som idag gör en behjärtansvärd insats på Hemlösas Hus eller på annat sätt kämpar för att denna fristad för de hemlösa ska få leva vidare. På ett föredömligt sätt och med enkla medel har man här skapat en varm och kärleksfull atmosfär som möter de stackars människor som söker sig hit. Valet av Hemlösas Hus ska dessutom ses som ett upprop till Helsingborgs politiker att aktivt hjälpa och stötta kommunens hemlösa. Låt Helsingborg bli mönsterkommunen som visar vägen för andra kommuner i landet genom att generöst medverka till att utrota hemlösheten i stan!”

Greve Carl Johan Bernadotte, Björn O. Anderberg, Eva Rydberg och Bertil Svensson. Foto: Michael Bohlin.

2009

Juryns motivering:

Sune Svensson får Hillesgårdspriset för sin handlingskraft att göra goda visioner till verklighet, för sitt oförtröttliga arbete att på olika sätt skingra ensamheten för behövande människor, och för att han inte ger upp utan år efter år fortsätter med sina hängivna insatser.”

Greve Carl Johan Bernadotte, Sune Svensson, Greger Sjögren och Eva Rydberg. Foto: Michael Bohlin.

2008

Juryns motivering:

Claes Eriksson får Hillesgårdspriset för sitt stora och omutliga rättvisepatos, för att han kämpar mot orättvisor och mygel i samhället, för att han ger en röst åt utsatta människor, som inte själva kan komma till tals, och för att han med sin inre styrka och stora personlighet sätter avtryck i vår samtid.”

Foto: Michael Bohlin.

2007

Juryns motivering:

Krister Classon får Hillesgårdspriset för sin lyhördhet och förståelse för behövande människor, för sitt långvariga engagemang för utsatta grupper i samhället och för att han är ett gott föredöme, som låter vackra tankar bli till handling, och för att han i ordets sanna bemärkelse är en god medmänniska.”

Greger Sjögren, Eva Rydberg, Krister Classon samt greve Carl Johan Bernadotte. Foto: Michael Bohlin.

2006

Juryns motivering:

Hasse ’Kvinnaböske’ Andersson får Hillesgårdspriset för sitt mångåriga, djupa engagemang för att aktivt stödja sjuka och utsatta människor, för att han ger en guldkant på tillvaron genom den värme, glädje och positiva anda, som han sprider omkring sig, och för att han i ordets sanna bemärkelse är en god medmänniska.”

Foto: Bertil Hagberg, Sesamphoto AB