Hillesgårdspriset 2017

Stina Balkfors får årets Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse. Hon är en eldsjäl som för samman människor i en anda av öppenhet och respekt, och hon är en av grundarna av Tillitsverket. Hennes medkännande förståelse av människan gör att hon kan skapa sammanhang och miljöer där människor i alla åldrar och från olika samhällssektorer kan växa och utvecklas tillsammans.

Priset delades ut vid en ceremoni söndagen den 22 oktober på Hillesgården. Du kan se prisutdelningen i efterhand här!

- Stina Balkfors får 2017 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse för att hon i en tid av villrådighet, missmod och polariserade konflikter inte bara har insett att våra problem är gemensamma, utan hon arbetar också hängivet i praktiken för de gemensamma lösningar som blir uppenbara om vi vågar öppna våra hjärtan och visa den tillit till varandra som följer av att vi i grunden är ett, skriver prisets jury i sin motivering.

Stina Balkfors. Foto: Anders Freudendahl, Tillitsverket
Stina Balkfors. Foto: Anders Freudendahl, Tillitsverket

Medgrundare till Tillitsverket
Tillitsverket drivs av Stiftelsen Johannesdalsinitiativet med stöd från bl.a. Allmänna arvsfonden. Tillitsverket har som ambition att ”skapa en folkrörelse för tillit som väg till medmänsklighet med lek, skapande och samverkan som verktyg”. En ambition som bygger på en djup insikt om tillitens och medmänsklighetens betydelse för en konstruktiv samhällsutveckling. En central verksamhet inom Tillitsverket är Tillitslabbet, vars syfte är att genom olika metoder bygga upp och bevara förmågan till tillit. En annan är Hönan & Ägget, det sociala vedugnsbageri som Tillitsverket startat för unga som varken jobbar eller studerar.

Stina Balkfors har med sitt engagemang och alla sina initiativ fört samman människor i möten som frigör kreativitet och ansvarskänsla, till glädje för både individen och samhället.

- Det ger mig så mycket att arbeta med människor och mänskliga värderingar. Och att det arbetet uppmärksammas genom det här fina priset är helt fantastiskt. Vem kan vara gladare än jag? säger Stina Balkfors.

Priset består av en prissumma på 50 000 kronor samt ett glashjärta, formgivet av glaskonstnären Karin Hassle.

Helsingborgs Dagblad skriver om årets pristagare här.

Tidigare pristagare.

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag. 

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80