Våra sponsorer

Logotyp RK Laurens

RK Lauréns AB är ett familjeföretag med ett tiotal medarbetare. Vi arbetar med löner, redovisning, skatter och fastighetsförvaltning för ett trettiotal ideella stiftelser inom vård, omsorg och skola. Stiftelsernas ändamål, som i de flesta fall handlar om att bistå människor med olika former av funktionshinder, ger oss mening och engagemang i arbetet. Vi står nära verksamheterna och kan därför också hjälpa dem med sådant som till exempel ledarstöd,  förhandlingar, framtidsplanering, byggprojekt och så vidare. Vi har även en del redovisningsuppdrag för helt vanliga företag.

Eva Rydberg slutar aldrig att överraska. Sommaren 2019 serverade hon en sjukt rolig komedi med flera nya namn på scen. Bland andra en välkänd nöjesprofil som roat oss i närmare 40 år – i filmer, TV-serier och på scener runt om i landet. Dags för debut på Fredriksdalsteatern. Och för Eva gäller det att toppa sommarformen. Hon kommer att vara aktiv på scenen hela föreställningen. Läs mer om Eva Rydberg och Fredriksdalstetatern här.

Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja människors möjlighet att ta fria initiativ. De berikar vårt samhälle i form av ett bredare utbud av bland annat vårdformer, pedagogiska metoder och konstnärliga uttryck. Vi ser pengar som ett socialt medium som ska underlätta människors samarbete. Vi har allmännytta och medlemsnytta som vår främsta drivkraft.

Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vi ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde.

Alla lån och krediter till verksamheter och företag publiceras minst en gång per år. Publiceringen kan också tjäna som inspiration för människor som vill ta initiativ. På det sättet vill vi skapa konkret mening och sammanhang kring pengar.

Ekobanken är en medlemsbank. En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid.

Vi erbjuder rättsmedicinska undersökningar, bedömningar, utredningar, granskningar, second opinions, analyser, expertutlåtanden och sakkunniguppdrag liksom översättning och förklaring av patientjournaler.

Vidare sätter vi ihop skräddarsydda rättsmedicinska föredrag och utbildningar utifrån kundens behov och frågeställningar. Nedan hittar du exempel på innehåll i sådana föredrag och utbildningar.

Vi kan även hjälpa författare, filmare och konstnärer med rättsmedicinska frågeställningar.

En ny syn på människan och samhället börjar växa fram. Ett synsätt som hör samman med ett ledarskap där tilltron till människans framsynthet, vilja till ansvarstagande och skapande förmåga är fundamental. Vi tror på de möjligheter som öppnar sig när detta ledarskap omsätts i praktiken. Varmt välkommen!

Linder Kultur & Kommunikation erbjuder musik som berör. Vi erbjuder musikprogram med både sakral och profan musik. Till konserter, högmässor, bröllop, dop, begravningar, fester. Utgångspunkten för vårt musicerande är Elisabeths röst, kompletterad med Lars kontrabas. Och vi sätter gärna ihop konsertprogram med ensemble, där piano eller gitarr ingår.

Vi erbjuder kvalificerad konsultverksamhet inom PR och företagsutvecklingsområdet. Det är kultur, också det, för oss.

Vi erbjuder kvalificerad och föreningsunik rådgivning för ett effektivt och utvecklande föreningsarbete.

I detta bolag erbjuder jag (Karl-Erik Edris) diverse tjänster på utbildningsområdet för privat och offentlig verksamhet, t.ex. föreläsningar i olika ledarskapsfrågor och andra ämnen som jag har berört i mina hittills sju böcker. Jag bedriver också mentor- och/eller coach-verksamhet för ledare som söker ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Dessutom är jag spelledare för ett spel som heter Game of Life. Detta spel är ett utomordentligt kraftfullt och flexibelt instrument som kan användas för personlig utveckling, grupputveckling och teambuilding samt som stöd i beslutsfattande och strategiutveckling.

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag.

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80