Mingel i samband med prisutdelningen 2019.

Var med och bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset vill medverka till att kärleksfullhet, omtanke och ett långsiktigt ansvarstagande sprider sig i världen. Du kan också bidra!

Hillesgårdspriset finansieras av människors donationer. De företag som bildade Stiftelsen Hillesgårdspriset har bidragit med startkapitalet, och sedan har ett antal privata givare följt deras exempel.

Fler givare behövs för att trygga Hillesgårdsprisets framtid. Alla ekonomiska gåvor, stora som små, kommer att ingå i stiftelsens kapital, som används för att främja priset.

Du är varmt välkommen att lämna ditt bidrag till en mera medmänsklig framtid!

Det finns många sätt att bidra till Hillesgårdspriset. Betala in din gåva till:

Bankgirokonto 449-1528
(Betalningsmottagare: Stiftelsen Hillesgårdspriset).

Du kan också Swisha din gåva till 123 137 66 80

swish

Alla pengar som sätts in på dessa konton sänds direkt till vårt konto på Ekobanken - en etisk medlemsbank som placerar sina pengar i ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbara projekt.

Ange gärna ditt namn och kontaktinformation.

Partners

Som företag, stiftelse eller organisation har ni möjligheter att genom partnerskap stödja Hillesgårdspriset i sin ambition att sprida idén om Medmänsklighet i samhället. Ett partnerskap kan ta sig olika uttryck, och vi kommer tillsammans överens om vad partnerskapet innebär och innehåller.

Som partner räknar vi också de organisationer som valt att stödja oss med penninggåvor.

Här hittar du våra partners.

 

Sponsra Hillesgårdspriset

Att sponsra Hillesgårdspriset är ett effektivt sätt att både ge sitt stöd för ett pris som uppmärksammar medmänsklighet och att samtidigt stärka sitt företags varumärke. Läs mer här om hur ditt företag kan bli en av våra sponsorer.

Här hittar du våra sponsorer.

Skänk din aktieutdelning - skattebefriad!

Om du äger aktier, kan du skänka din utdelning till oss utan att behöva betala skatt på den. 100 kronor i utdelning till dig (efter skatt) blir på så sätt 143 kronor till Hillesgårdspriset.

Om du vill veta mer, rekommenderar vi www.aktiegåvan.se!

Arv och testamente

Att sätta in Stiftelsen Hillesgårdspriset i ditt testamente är ett enkelt men mycket värdefullt sätt att stödja prisets framtid. Vi rekommenderar att du rådgör med din advokat. Vi svarar gärna på dina frågor. Informera oss gärna om du har satt in oss i ditt testamente.

Minnesgåva

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden person. Du kan stödja Hillesgårdspriset genom att betala in den summa du vill hedra den avlidne med till vårt Plusgirokonto. Informera oss också om följande, för att vi ska kunna sända ett minnesblad med korrekt text till rätt ställe och i tid:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen äger rum
  • Datum för begravningsceremonin
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet ska skickas

(Ange gärna en e-postadress om det är ont om tid, så vi kan sända en pdf-version av brevet som kan skrivas ut på plats – exempelvis av begravningsbyrån eller direkt av någon anhörig.)

Dina personliga uppgifter

Vi behandlar alla dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt och kommer inte att lämna ut dem till tredje part. Det enda som vi använder dem till är för att kunna ta kontakt med dig.

Vill du veta mer?

Har du frågor, eller problem med en betalning - kontakta oss gärna!

E-post kontakt (a) hillesgardspriset.se

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag. 

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80