Hillesgårdspriset

Här berättar vi mer om Hillesgårdspriset, det vackra prishjärtat och ger en kort historik.

Det finns en enkel tanke bakom Hillesgårdspriset. Vi vet alla att människan är kapabel till allt mellan de största kärleksgärningar och den mest vedervärdiga ondska. Det går helt enkelt en stridslinje inom oss alla där vi kan ställning för om vi vill forma våra liv efter våra bättre sidor eller om det är våra sämre sidor som ska få överhanden.

Hillesgårdspriset. Formgivare: Karin Hassle.
Hillesgårdspriset. Formgivare: Karin Hassle.

Det är en maktkamp mellan gott och ont, mellan vårt samvete och våra egoistiska instinkter, som ingen kommer undan. Men det är en maktkamp som det goda i oss kan vinna. Visst är människan på många sätt kluven, men hennes djupaste och sanna natur fungerar som en inre port på glänt för alla som vill få stöd för att gå kärlekens och medmänsklighetens väg.

Hillesgårdspriset är alltså tänkt att spela en roll i denna maktkamp genom att lyfta fram och belöna olika uttryck för kärlek och medmänsklighet. Det handlar om de goda exemplens inspirerande makt.

Det handlar också om att påminna om att även om mänsklighetens sämre sidor uppvisas i praktiken och exponeras flitigt i media så bär vi alla inom oss en mäktig hjärtats makt till godhet och kärlek. En makt som inte bara har betydelse i det lilla personliga livet, utan som har kraft att i grunden påverka samhällsutvecklingen i en konstruktiv riktning.

Sedan är det självklart att de prisvärda uttrycken för kärlek och medmänsklighet har lite olika tyngdpunkter. Och det påverkar hur prisjuryn tänker kring olika möjliga priser. Ibland är det till exempel modet som dominerar, ibland är det den upprättande medkänslan och förståelsen, och i andra fall är det kanske gärningar som visar förlåtelsens mäktiga befriande kraft. I ytterligare andra fall kan det vara ett framsynt och medmänskligt ledarskap som behöver lyftas fram. Eller så är det kanske ett forskningsprojekt som försöker fördjupa insikten om människan sanna natur som bör uppmärksammas.

Har du en idé om vem som borde få Hillesgårdspriset, kan du skicka din nominering till vår jury. Läs mer om det här!

Ett hjärta för medmänsklighet

Hillesgårdspriset består förutom av en penningsumma också av ett glashjärta, formgivet av konstnären Karin Hassle. Det är blåst av hennes vän och kollega Mäster John Vesanen. Karin Hassle arbetar med konstglas. Hon finner sin inspiration i naturen som omger henne; i närhet till växter, djur och andra varelser. Varje föremål hon skapar bär på ett eget budskap. Det hjärta hon skapat för Hillesgårdspriset rymmer Hillesgårdsprisets inspiration och ändamål.

Historik

Hillesgårdspriset har delats ut varje år sedan 2006 av Stiftelsen Hilarion, som driver Hillesgården, och vars långsiktiga mål är att utveckla ett förebildssamhälle som visar kärlekens samhällsomdanande kraft. Som ett led i arbetet för detta mål instiftades Hillesgårdspriset för medmänsklighet.

År 2015 togs ett nytt och viktigt steg i prisets historia. Stiftelsen Hillesgårdspriset bildades, som en fristående stiftelse vars enda syfte är att dela ut Hillesgårdspriset. Stiftelsen är, enligt svensk lag, en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för medmänsklighet.

Stiftelsen har bildats av:

Dessa fyra företag drivs av personer som brinner för de värden som Hillesgårdspriset vill lyfta fram. Tanken med att bilda en fristående stiftelse för priset är att göra det enkelt för fler att stödja dessa värden. Det finns inga privata ägarintressen i Stiftelsen Hillesgårdspriset, och avkastningen på stiftelsens kapital kommer endast att användas för att främja stiftelsens ändamål och syfte, vilket är att dela ut Hillesgårdspriset.

Stadgar för Stiftelsen Hillesgårdspriset
Styrelsen för Stiftelsen Hillesgårdspriset
Kontakt
Press

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag.

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80