Hillesgårdspriset

Ett pris till dem som vet vad en medmänsklig framtid behöver.

Hillesgårdspriset

Ett pris till dem som vet vad en medmänsklig framtid behöver.

Hillesgårdspriset

Ett pris till dem som vet vad en medmänsklig framtid behöver.

Hillesgårdspriset

Ett pris till dem som vet vad en medmänsklig framtid behöver.

Hillesgårdspriset

Ett pris till dem som vet vad en medmänsklig framtid behöver.
Stiftelsen Hillesgårdspriset uppmärksammar personer och organisationer som arbetar långsiktigt för en framtid som präglas av en orubblig tro på människan. De som går före och visar att värme, försoning, goda relationer och ödmjukhet är värden som går att förverkliga här och nu.

Seminarium 8 november!

Seminarium 8 november!
Välkommen till NAV, Sickla, Nacka, på scensamtal och DialogPub där Medmänsklighet och Förståelse är huvudtemat Stina Balkfors som är kvällens gäst fick 22 oktober mottaga 2017 års Hillegårdspris för Medmänsklighet och Förståelse. Anmäl dig här!

Stina Balkfors tog emot Hillesgårdspriset 2017

Stina Balkfors tog emot Hillesgårdspriset 2017
Stina Balkfors tog emot Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förståelse den 22 oktober 2017. Hon fick priset för att hon i en tid av villrådighet, missmod och polariserade konflikter inte bara har insett att våra problem är gemensamma, utan hon arbetar också hängivet i praktiken för de gemensamma lösningar som blir uppenbara om vi vågar öppna våra hjärtan och visa den tillit till varandra som följer av att vi i grunden är ett, Här hittar du hela prisutdelningsceremonin i efterhand.
Powered by Tempera & WordPress.