En ljus framtid är möjlig

Foto: FromSandToGlass, Flickr
Foto Simon Hadleigh-Sparks
Foto Ulf K

Senaste pristagaren

Stina Balkfors fick 2017 års Hillesgårspris för medmänsklighet och förståelse. Hon är en eldsjäl som för samman människor i en andra av öppenhet och respekt, och hon är en av grundarna av Tillitsverket.

Läs mer

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset vill medverka till att kärleksfullhet, omtanke och ett långsiktigt ansvarstagande sprider sig i världen. Du kan också bidra!

Läs mer

Föreslå nästa pristagare!

Vem tycker du ska få ta emot nästa Hillesgårdspris?

Du är varmt välkommen att lämna ditt förslag. Vi tar emot nomineringar året runt!

Läs mer

Seminarier

Vi genomför seminarier och scensamtal med bland annat pristagare kring medmänsklighet. 

Här kan du se eller lyssna till seminarier och prisutdelningar. 

Läs mer

Stiftelsen Hillesgårdspriset vill bidra till att bygga upp ett samhälle där människor lär varandra att leva efter kärlekens och medmänsklighetens principer, och där samverkan mellan människa, djur och natur är harmonisk.

Vår mission är att stärka tilltron till att människans kärleksfulla sidor har en avgörande betydelse för en konstruktiv framtida samhällsutveckling. Stiftelsen Hillesgårdspriset ska därför lyfta fram och belöna insatser och arbete som görs för att öka medmänsklighetens inflytande i världen.

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag. 

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80