Syftet med Hillesgårdspriset är att medverka till att kärleksfullhet, omtanke och ett långsiktigt ansvarstagande sprider sig i världen. Stort och varmt tack för ditt bidrag!

Hillesgårdspriset finansieras av privata donationer. De företag som bildade Stiftelsen Hillesgårdspriset har bidragit med startkapitalet, och sedan har ett antal privata givare följt deras exempel. Stiftelsen är djupt tacksam över ditt bidrag!