Hillesgårdspriset

Hillesgårdspriset lyfter fram initiativ och arbete som görs för att öka graden av medmänsklighet i världen. Mottagare av priset kan vara enskilda personer eller grupper, organisationer eller företag. De har visat att de aktivt stödjer en samhällsutveckling som grundar sig på en stark tilltro till människans sanna och kärleksfulla natur.

Hillesgårdspriset. Formgivare: Karin Hassle.
Hillesgårdspriset. Formgivare: Karin Hassle.

Priset kan gå till dem som arbetar för att det ska finnas ett långsiktigt ansvarstagande i världen, där egenskaper som medkänsla, ödmjukhet och mod utvecklar relationer mellan människor och med vår omvärld.

Priset kan också gå till dem som insiktsfullt förstår vad framtiden behöver, eller har den förmåga att förlåta som befriar från ett problematiskt förflutet. Priset kan dessutom lämnas till forskning som vidgar kunskapen om människans sanna natur.

Ett hjärta för medmänsklighet

Hillesgårdspriset består förutom av en penningsumma också av ett glashjärta, formgivet av konstnären Karin Hassle. Det är blåst av hennes vän och kollega Mäster John Vesanen. Karin Hassle arbetar med konstglas. Hon finner sin inspiration i naturen som omger henne; i närhet till växter, djur och andra varelser. Varje föremål hon skapar bär på ett eget budskap. Det hjärta hon skapat för Hillesgårdspriset rymmer Hillesgårdsprisets inspiration och ändamål.

 

Historik

Hillesgårdspriset har delats ut varje år sedan 2006 av Stiftelsen Hilarion, som driver Hillesgården, och vars långsiktiga mål är att utveckla ett förebildssamhälle som visar kärlekens samhällsomdanande kraft. Som ett led i arbetet för detta mål instiftades Hillesgårdspriset för medmänsklighet.

År 2015 togs ett nytt och viktigt steg i prisets historia. Stiftelsen Hillesgårdspriset bildades, som en fristående stiftelse vars enda syfte är att dela ut Hillesgårdspriset. Stiftelsen är, enligt svensk lag, en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för medmänsklighet.

Stiftelsen har bildats av:

Dessa fyra företag drivs av personer som brinner för de värden som Hillesgårdspriset vill lyfta fram. Tanken med att bilda en fristående stiftelse för priset är att göra det enkelt för fler att stödja dessa värden. Det finns inga privata ägarintressen i Stiftelsen Hillesgårdspriset, och avkastningen på stiftelsens kapital kommer endast att användas för att främja stiftelsens ändamål och syfte, vilket är att dela ut Hillesgårdspriset.

Stadgar för Stiftelsen Hillesgårdspriset
Styrelsen för Stiftelsen Hillesgårdspriset
Kontakt
Press

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag.

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80