Samtal om medmänsklighet

Människan är i grunden medmänsklig. Vi kan alla lära oss mer om hur vi hittar kärleksfulla och medmänskliga perspektiv och handlingar.

De som får Hillesgårdspriset är förebilder, som genom sitt sätt att leva och agera visar att medmänsklighet bidrar till gemenskap och långsiktighet. Varje år spelar vi in ett panelsamtal med årets pristagare om temat för priset och fördjupade perspektiv på det. 

Samtalen leds av Elisabeth Linder, och förutom pristagaren deltar också författaren och filosofen Karl-Erik Edris.

Om att vara levande - mitt i kroppsaktivism, ätstörningar och döden

Stina Wollter, pristagare 2020.

Från näringslivstopp till buddistmunk till inspiratör. Ett liv som berör.

Björn Natthiko Lindeblad, pristagare 2019.

Att vägra hata efter att dottern dödats i terrorattacken på Drottninggatan

Jeanette Åkerlund, pristagare 2018.

Barn och vuxna som växer i tillit skapar öppenhet och livsglädje

Stina Balkfors, pristagare 2017.

Han hade modet att stå fast vid sanningen, även när det drabbade honom själv

Anders Kompass, pristagare 2016.