Vita buskar

Våra sponsorer

Hillesgården vill vara en själens oas och en källa till välbefinnande och livsglädje. Kom hit som du är för att stärka din hälsa eller få lite avkoppling - eller kanske inspiration, reflektion och självinsikt! Vi välkomnar också människor att ta del av gemenskapen och glädjen i ett prestigefritt arbete i grupp. Läs mer om Hillesgården här.

Fram stödjer ledningar och organisationer med att utveckla ledarskap i samband med komplexa utmaningar och förändringsarbeten.  Vi arbetar med att skapa lösningar i realtid, d v s direkt i samspel med våra klienter. Våra arbetsmetoder bygger på vetenskaplighet, lång praktisk erfarenhet och systemförståelse av organisation och samhälle.

Linder Kultur & Kommunikation erbjuder musik som berör. Vi erbjuder musikprogram med både sakral och profan musik. Till konserter, högmässor, bröllop, dop, begravningar, fester. Utgångspunkten för vårt musicerande är Elisabeths röst, kompletterad med Lars kontrabas. Och vi sätter gärna ihop konsertprogram med ensemble, där piano eller gitarr ingår. 

Vi erbjuder kvalificerad konsultverksamhet inom PR och företagsutvecklingsområdet. Det är kultur, också det, för oss.

Vi erbjuder kvalificerad och föreningsunik rådgivning för ett effektivt och utvecklande föreningsarbete.

I detta bolag erbjuder jag (Karl-Erik Edris) diverse tjänster på utbildningsområdet för privat och offentlig verksamhet, t.ex. föreläsningar i olika ledarskapsfrågor och andra ämnen som jag har berört i mina hittills sju böcker. Jag bedriver också mentor- och/eller coach-verksamhet för ledare som söker ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna. Dessutom är jag spelledare för ett spel som heter Game of Life. Detta spel är ett utomordentligt kraftfullt och flexibelt instrument som kan användas för personlig utveckling, grupputveckling och teambuilding samt som stöd i beslutsfattande och strategiutveckling.

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag.

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80