Pressbilder

Foto: Felipe Morales, PMAGI AB

Hillesgårdspriset. Formgivet av Karin Hassle. Foto: Felipe Morales, PMAGI AB

Stina Balkfors, foto Anders Freudendahl Tillitsverket

Stina Balkfors, mottagare av Hillesgårdspriset 2017. Foto Anders Freudendahl, Tillitsverket.

a-kompass

Anders Kompass, Mottagare av 2016 års Hillesgårdspris. Foto: Åsa Stöcker/Sveriges Radio

Comments are closed