Var med och bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset vill medverka till att kärleksfullhet, omtanke och ett långsiktigt ansvarstagande sprider sig i världen. Du kan också bidra!

Foto Susan

Ditt stöd för medmänsklighet!

Hillesgårdspriset finansieras av människors donationer. De företag som bildade Stiftelsen Hillesgårdspriset har bidragit med startkapitalet, och sedan har ett antal privata givare följt deras exempel.

Fler givare behövs för att trygga Hillesgårdsprisets framtid. Alla ekonomiska gåvor, stora som små, kommer att ingå i stiftelsens kapital, som används för att främja priset.

Du är varmt välkommen att lämna ditt bidrag till en mera medmänsklig framtid!

Det finns många sätt att bidra till Hillesgårdspriset. Betala in din gåva till:

Bankgirokonto 449-1528
(Betalningsmottagare: Stiftelsen Hillesgårdspriset).

Eller skicka din gåva direkt via PayPal:


Vill du betala med bankkort, klicka ovan och välj "Har du inget PayPal-konto?".

Du kan också Swisha din gåva till 123 137 66 80

swish

Alla pengar som sätts in på dessa konton sänds direkt till vårt konto på Ekobanken - en etisk medlemsbank som placerar sina pengar i ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbara projekt.

Ange gärna ditt namn och kontaktinformation.

Sponsra Hillesgårdspriset

Att sponsra Hillesgårdspriset är ett effektivt sätt att både ge sitt stöd för ett pris som uppmärksammar medmänsklighet och att samtidigt stärka sitt företags varumärke. Läs mer här om hur ditt företag kan bli en av våra sponsorer.

Skänk din aktieutdelning - skattebefriad!

Om du äger aktier, kan du skänka din utdelning till oss utan att behöva betala skatt på den. 100 kronor i utdelning till dig (efter skatt) blir på så sätt 143 kronor till Hillesgårdspriset.

Om du vill veta mer, rekommenderar vi www.aktiegåvan.se!

Arv och testamente

Att sätta in Stiftelsen Hillesgårdspriset i ditt testamente är ett enkelt men mycket värdefullt sätt att stödja prisets framtid. Vi rekommenderar att du rådgör med din advokat. Vi svarar gärna på dina frågor. Informera oss gärna om du har satt in oss i ditt testamente.

Minnesgåva

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden person. Du kan stödja Hillesgårdspriset genom att betala in den summa du vill hedra den avlidne med till vårt Plusgirokonto. Informera oss också om följande, för att vi ska kunna sända ett minnesblad med korrekt text till rätt ställe och i tid:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen äger rum
  • Datum för begravningsceremonin
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet ska skickas

(Ange gärna en e-postadress om det är ont om tid, så vi kan sända en pdf-version av brevet som kan skrivas ut på plats – exempelvis av begravningsbyrån eller direkt av någon anhörig.)

Skattereduktion för gåvor

Sverige har från 2012 infört avdragsrätt för gåvor som privatpersoner ger till ideella ändamål. Syftet med avdragsgill gåva ska vara hjälpverksamhet bland behövande eller främjande av vetenskaplig forskning. Mottagaren ska vara skattebefriad för den verksamhet som bedrivs och vara godkänd av Skatteverket för syftet. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr. Det högsta beloppet per år är 6 000 kr och skattereduktion uppgår till 25 procent eller 1 500 kr.

På grund av kostnaderna som är förenade med godkännande från Skatteverket och bibehållandet av godkännandet, samt att våra donatorer inte har efterfrågat ett sådant godkännande har Stiftelsen Hillesgårdspriset beslutat att för närvarande inte ansöka om att bli godkänd mottagare.

Dina personliga uppgifter

Vi behandlar alla dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt och kommer inte att lämna ut dem till tredje part. Det enda som vi använder dem till är för att kunna ta kontakt med dig.

Vill du veta mer?

Har du frågor, eller problem med en betalning - kontakta oss gärna!

E-post kontakt (a) hillesgardspriset.se

Bidra till medmänsklighet

Hillesgårdspriset finansieras av människors bidrag. 

Ett litet Swish-bidrag gör stor skillnad!

Swisha till 123 137 66 80